Dr. Öğr. Üyesi NERİMAN NÜZKET ÖZEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NERİMAN NÜZKET ÖZEN

T: (0282) 250 3023

M nnuzket@nku.edu.tr

W nnuzket.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: İNATÇI KIZ´DAN LADY PUNK´A GENÇ KIZLIK SERÜVENİ ALMAN GENÇ KIZ EDEBİYATINI GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN MODERNE TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI İLE YENİDEN OKUMA (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez: Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelere Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi (2008)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVİRİ BİLİMİ BÖLÜMÜ / MÜTERCİMLİK-TERCÜMANLIK PR. (ALMANCA)
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez: Uluslararası Sanat Eseri Değişiminde Hukuksal Süreç ve İlgili Belgelerin Çevirileri (2002)
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2018-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2016-2018
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2009-2016
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2019-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2019-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2018-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2018-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2016-
Koordinatörlük Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2013-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2009-
Hemşire /Eğitmen İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1998-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NÜZKET ÖZEN N., Die patriarchalische Rollenverteilung in Birgit Vanderbekes Erzählung Das Muschelessen, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp. 459-469, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. NÜZKET ÖZEN N., Alman Genç Kız Edebiyatı Bağlamında Genç Kız İmgesininToplumsal Cinsiyet Araştırmaları ile Analizi.Geleneksel Der Trotzkopf Romanından Modern Lady Punk Romanına Değişim Süreci, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol. 2017, pp. 30-47, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM TR DİZİN (TÜBİTAK), IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur), IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur), Germanistik im Netz. Virtuelle Fachbibliothek Germanistik. Erişim Linki
3. NÜZKET ÖZEN N., Heidi’nin fedakarlığı, Biene Maya’nın cesareti, Pippi Langstrumpf’un özgürlüğü: Gelenekselden moderne Alman çocuk ve gençlik edebiyatı figürlerinin toplumsal cinsiyet kurguları., International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 3366-3378, 2017.
Özgün Makale ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Ganamics, Google Scholar, Index Copernicus International, J-Gate, Michigan eLiberary, Michigan State University Libraries Catalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog, WorldCat Erişim Linki
4. NÜZKET ÖZEN N., Linguistische Diskursanalyse und Gender Studies:Berührungspunkte beider Ansätze im Rahmen literarischer Geschlechterkonstruktionen, International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 1621-1631, 2017.
Özgün Makale ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Ganamics, Google Scholar, Index Copernicus International, J-Gate, Michigan eLiberary, Michigan State University Libraries Catalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog, WorldCat Erişim Linki
5. NÜZKET Ö. N., K. M., Elfriede Jelinek in Die Klavierspielerin ve Şebnem İşigüzel in Kirpiklerimin Gölgesi Eserlerinde Anneler Kızları ve Yok Edilen Bedenler, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol. 2014, pp. 71-86, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM TR DİZİN (TÜBİTAK), IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur), IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur), Germanistik im Netz. Virtuelle Fachbibliothek Germanistik. Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NÜZKET ÖZEN N., Alamancı Rukiye´den Hip Hop´çu Roxy´ye. “Leyla’nın Evi” Romanının Kültürel Öğeler Ve Yabancılık Kavramları Bağlamında Analizi., Dil ve Yazın Bilimine Türkiye Katkıları Dergisi, cilt 1, ss. 65-82, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NÜZKET ÖZEN N., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Çocuk Edebiyatında Paradigma Değişimi: "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NÜZKET ÖZEN N., Çeviribilimin Paradigmaları II, Bölüm: Toplumsal Bir Olgu Olarak Çeviri: Çeviribilimde Sosyolojik Yaklaşımlar (Çev. Neriman Nüzket Özen), Yayın Yeri: Hiperlink Yayınları, Editör: Öncü, Mehmet Tahir, 2016.
Bilimsel Kitap
2. NÜZKET N., Babilli Hekim, Yayın Yeri: ARİON Yayınevi, 2002.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. NÜZKET ÖZEN N., Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kültürel ve Toplumsal Bellekte Bıraktıkları İzler ya da Kültürel ve Toplumsal Bellekten İzleri Silinen Kadınlar, BAKEA 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (04.10.2017-06.10.2017).
Özet bildiri
2. NÜZKET ÖZEN N., "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
3. NÜZKET ÖZEN N., Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarına Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Yetişkin Eğitimi Bünyesinde Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi- ICRE 2015 (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
4. YELİS A., ÇOBAN D., VİLDAN K., NÜZKET ÖZEN N., YİĞİT Ö., EMİNE E. Ç., Hasta Güvenliği Kapsamında Örnek Ameliyathane Uygulamaları, 3.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (11.10.2009-14.10.2009).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (22.06.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN Erişim Linki
2. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, DergiPark
Ulusal Projeler
1. Tekin, Ö., Bağ, Ş., Göçerler, H., Demir, M., Alt, Ö., Kayalar, F. & Nüzket Özen, N. "Yabancı Dil Almanca Hazırlık Sınıflarında Bir Multi Medya Aracı Olarak Akıllı Tahtaların Kullanımı ve Karşılaştırılması. Namık Kemal Üniversitesi. BAP Birimi. Proje No: NKUBAP 00.10.AR.14.13. Tekirdağ., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.02.2013-08.02.2015.
Üyelikler
GERDER DERNEĞİ, Üye, 2013-.
Aldığı Sertifikalar
Ka Grup Talent Academy İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi, Yer:İstanbul, 01.06.2009-01.06.2009.
Ka Grup Talent Academy İletişim ve Hizmette Mükemmellik Eğitimi, Yer:İstanbul, 30.04.2009-30.04.2009.
Ka Grup Talent Academy Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek Eğitimi, Yer:İstanbul, 28.04.2009-29.04.2009.
Ka Grup Talent Academy Hasta ve Hasta Yakınlarını Evinde Gibi Hissettirmek Eğitimi, Yer:İstanbul, 05.03.2009-06.03.2009.
Ka Grup Talent Academy Eğiticinin Eğitimi, Yer:İstanbul, 26.02.2009-27.02.2009.
Ka Grup Talent Academy İletişim ve Liderlik Eğitimi, Yer:İstanbul, 06.02.2009-06.02.2009.
TSE İç Kalite Tetkiki Eğitimi, Yer:İstanbul, 08.10.2008-09.10.2008.
TSE Kalite İyileştirme Ekipleri - Kalite Çemberleri Eğitimi, Yer:İstanbul, 20.05.2008-21.05.2008.
TSE Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Yer:İstanbul, 13.02.2008-14.02.2008.
TSE Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Yer:İstanbul, 10.01.2008-11.01.2008.
TSE Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Yer:İstanbul, 21.11.2007-22.11.2007.
TSE Liderlik Eğitimi, Yer:İstanbul, 22.10.2007-22.10.2007.
TSE Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Yer:İstanbul, 17.09.2007-18.09.2007.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Çocuğa ve Çocuk Edebiyatına Yolculuk Semineri, Yer:Kırklareli Üniversitesi, Düzenleyenler:Kırklareli Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 23.10.2019-23.10.2019.
Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Yer:Amasya Üniversitesi, Düzenleyenler:Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 18.10.2019-18.10.2019.
DaF Experten Tagung. Mentales Lernen & Wortschatzlernen., Yer:Türk-Alman Üniversitesi., Düzenleyenler:Cornelsen Yayınevi, Türk Alman Üniversitesi, DÜNYA Education., 08.03.2019-08.03.2019.
BAKEA 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu., Yer:Cumhuriyet Üniversitesi, 04.10.2017-06.10.2017.
1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi , Yer:Trakya Üniversitesi, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 04.05.2016-07.05.2016.
Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu , Yer:Hacettepe Üniversitesi, Düzenleyenler:Hacettepe Üniversitesi, 22.10.2015-23.10.2015.
5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi- ICRE , Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 08.10.2015-10.10.2015.
TEDA Projesi Çeviri Destek Programı TAÇAT (Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe) Çeviri Atölyesi, Yer:Büyükada, Düzenleyenler:Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11.11.2012-18.11.2012.
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. “Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği” , Yer:Antalya, 19.03.2009-21.03.2009.